Älä hätäänny

Jos uskot Jumalaan, pelastut, ja hän antaa sydämeesi pelastusvarmuuden. Saat myös rohkaistua uskomaan, että Jumala voi pelastaa perheenjäsenesi. Kukaan ei ole hänelle toivoton tapaus. Hän lupaa: "Anokaa, niin teille annetaan:" 'Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille" (Ps 103:17.) "Teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni." (2 Ms 20:6.)

Saamme siis pyytää Jumalaa pelastamaan perheenjäsenemme. He eivät voi kuitenkaan pelastua sinun uskollasi, vaan heidänkin on tehtävä omakohtainen uskonratkaisu. Uskovien kotien lapset ovat kuitenkin siunatussa asemassa, sillä heillä on esirukoilija, ja he voivat seurata, miten Jumala toimii elämässäsi. Kun seuraat Herraa koko sydämestäsi, elämäsi voi kantaa runsasta hedelmää perheessäsi ja lukemattomien muiden ihmisten kohdalla. (Vrt. teksti.)

Runsasta hedelmää

Aabrahamin elämä on ehkä huomattavin esimerkki siitä, miten yhden ihmisen usko koitui siunaukseksi lukemattomille muille. Herra kutsui Abramin: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan." Jumala lupasi hänelle: "Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. - - sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä:' (1 Ms 12:1-3.) Tämän miehen uskon tähden koko Jumalan perhe on saanut siunauksen. Hänen kauttaan mekin olemme päässeet osallisiksi armon evankeliumista.

Toinen esimerkki ihmisestä, jonka usko on kantanut paljon hedelmää, on ei-juutalainen Kornelius. Hän oli hurskas Jumalan palvelija. Jumala vastasi hänen rukouksiinsa ilmestymällä hänelle näyssä ja kehottamalla häntä kutsumaan luokseen Pietarin, joka majaili sillä hetkellä Joppessa. Jumala valmisti myös Pietarin lähtemään julistamaan Sanaa eijuutalaisen luo. Tästä kohtaamisesta avautui lähetystyö pakanakansojen keskuuteen. (Ap 10:111:18.)

Kun Jumala antaa rukoukseemme uskon hengen, rauha valtaa sydämemme. Saamme lakata hätäilemästä ja alkaa kiittää Jumalaa. "Kaikki mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte." (Mt 21:22.)

Herald International