Esimakua Jumalan teoista

Pyhä Henki on meidän Puolustajamme. Helluntaina Jumala vuodatti hänet opetuslasten ylle, ja me saamme todistaa tätä Hengen ihmettä yhä tänään. Pyhän Hengen avulla jokaisesta Jumalan lapsesta tulee Kristuksen todistaja.

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani." (Jh 1 5:26-27.)

Kuolleet elämään

Pyhän Hengen kautta voimme Julistaa Jumalan sanaa. Kun todistamme hänen voimassaan, kuolleet sielut heräävät uuteen elämään. Silloin Jumala antaa heille kivisydämen tilalle lihasydämen, joka sykkii hänelle.

Pyhä Henki saa aikaan pelastuksen. Hän antaa meille elämän ja voitelun. Kun Henki vuodatettiin ihmisiin, hän ei saanut ihmisen muotoa kuten Jeesus. Siitä huolimatta hän on meille yhtä todellinen, kuin Jeesus oli omilleen Galileassa vaeltaessaan.

Jumalan Henki lohduttaa ja opettaa, antaa voimaa ja johtaa kaikkeen totuuteen (Jh 16:13-15). Hän kirkastaa Jeesusta ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on sanonut (Jh 14:26). Hän julistaa meille Jeesuksen sanoja, osoittaa meille synnin ja tuomion ja kertoo meille tulevia (Jh 16:8-11,13).

Seurakunnan voima

Helluntai oli esimakua siitä, mitä Jumala vielä tekee. Profeetta Jooel sai nähdä, miten Jumala vuodattaa Pyhän Hengen kaikeii lihan päälle. Vaikka vielä odotamme tätä suurta Hengen vuodatusta, voimme jo nyt täyttyä Hengellä.

Seurakunta on voimaton eikä pysty tavoittamaan maailmaa, jos se ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä. Toivottavasti kukaan meistä ei ole samassa tilassa kuin Efeson kristityt, joita Paavali joutui miltei nuhtelemaan, koska he olivat tietämättömiä Hengestä (Ap 19:1-6). Rohkaiskoon meitä se, että he saivat Pyhän Hengen lahjan, kun Paavali rukoili heidän puolestaan.

Voimme todistaa voimallisesti vain silloin, kun Pyhä Henki todistaa kanssamme. Vain hänen avullaan voimme kasvaa hengelliseen vanhemmuuteen.

Herald International

(Airut 5/1998)