Pyhään ilmapiiriin

Jumala antaa elämäämme pyhyyden. Synnin tunnustaminen ja hylkääminen ei välttämättä ole helppoa. Siksi armo tulee avuksi oikeaan aikaan. Pyhä ilmapiiri saa meidät toimimaan oikein.

Jeesuksen puhe kuulosti joistakin hänen seuraajistaan kovalta (Jh 6:60). Synnistä kääntyminen, totteleminen, Jumalan tahdon tekeminen, palveleminen tai ristin kantaminen ei välttämättä tunnu kovin mieluisalta aikana, jona ihminen haluaa miellyttää itseään.

Pyhyyden ilmapiirissä

Kun Jumala puhuu jotakin Sanassaan, meidän on tuotava se esiin siitä huolimatta, että joku saattaisi loukkaantua siihen. Samalla meidän on valvottava omaa vaellustamme, ettemme itse joudu synnin sitomiksi.

Tarvitsemme Jumalan armoa, jotta voisimme puhua hänen rakkaudessaan. Ihmisillä on rajallinen käsitys Jumalan laupeudesta ja armosta. Kuka meistä voi mitata hänen armoaan? "Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen ;irmonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät." (Ps 103:11.)

Jumala ei ole ankara omilleen, mutta meidän on muistettava, että hän on pyhä. Hän haluaa antaa ajatuksiimme, sanoihimme ja tekoihimme pyhyyden. Pyhyyden ilmapiiri estää meitä ajattelemasta ja puhumasta toisistamme pahaa. Se saa meidät tekemään toisillemme hyvää.

Raamattu on täynnä kuvauksia Jumalan laupeudesta, armosta ja rakkaudesta. Se kertoo myös hänen vihastaan syntiä kohtaan. Jumala kertoo Sanassaan, ketä hän kuuntelee: "Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on säijetty henki ja arka tunto minun sanani edessä" (Js 66:2.)

Nöyryyttä on hyvä viljellä. Meidän on varottava, ettemme ala pitää Jumalan armoa itsestäänselvyytenä. Vaikka tuntisimme Raamatun kuinka hyvin tahansa, emme välttämättä vaella sen tuomassa valkeudessa.

Lippu korkealle

Raamattu ilmoittaa meille Jumalan tahdon. Kun tutkimme Sanaa ja annamme sen vaikuttaa sydämessämme, tiedämme, vaellammeko sen mukaan vai emme.

Ajan kuluessa ajattelutapamme ja elämäntyylimme voivat muuttua, ja meistä tulee huolettomia synnin suhteen. Saatamme huomaamattamme päästää elämämme viinitarhaan pieniä kettuja, jotka turmelevat kristillisen todistuksemme (KV 2:15).

Jos emme itse ota Jumalan sanaa vakavasti, emme voi odottaa muidenkaan tekevän niin. Ne, joille todistamme Jeesuksesta, seuraavat meidän esimerkkiämme, siksi meidän on vaalittava vaellustamme.

Kun saarnaamme synnin synniksi, moni pitää meitä vanhanaikaisina. synnistä luopuminen tuo kuitenkin siunauksen: "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon." (Sn 28:13.) Kun olemme uskollisia Jeesukselle ja nostamme korkealle hänen vanhurskautensa lipun, Jumala on meille armollinen.

Jumalan voimaa

Keskustelin vastikään erään pastorin vaimon kanssa siitä, miten jotkut kristityt katsovat meihin karsaasti, kun puhumme pyhyydessä elämisestä. Nykyään ei ole muotia olla huolissaan niistä kristityistä, jotka eivät e1ä Raamatun opetusten mukaan.

Moni on valmis keksimään verukkeita synnille ja katsomaan sitä läpi sormien. Jostakin syystä sen tunnustaminen ja hylkääminen on vaikeaa. Kunpa muistaisimme, että kerran kohtaamme Jumalan hänen tuomioistuimensa edessä. Silloin käy toteen se, mitä Jeesus sanoi:

"Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana. jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä." (Jh 12:48.)

Vasta uskoon tulleen uusi elämä todistaa Jumalan voimasta. Meidän on tavoiteltava parannurta ja sellaista elämää, joka kirkastaa Vapahtajamme kunniaa. Jeesus on maksanut suuren hinnan, jotta voisi vapauttaa meidät synneistämme.

Lois Stucky

(Airut 5/1998)