Kaikki mitä syntinen tarvitsee

"Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. " (1 Pt 1:18-19, RK 1999.)

Herran kärsimykset huipentuivat hänen verensä vuodattamiseen. Hänen kärsimyksiensä sovittava voima perustuu hänen vuodattamaansa vereen. Siksi on hyvin tärkeää, että me uskovat emme tyytyisi vain hyväksymään tiedon tasolla, että olemme Jeesuksen verellä lunastettuja. Meidän on pyrittävä käsittämään syvemmin, mitä sillä tarkoitetaan. Pyrkikäämme myös ymmärtämään, mitä Jeesuksen veri vaikuttaa hänelle antautuneessa sielussa.

Jeesuksen veren vaikutukset ovat moninaiset. Raamatussa kerrotaan, mitä me saamme hänen verensä kautta. Siellä kerrotaan sovituksesta, puhdistuksesta, pyhityksestä, yhteydestä Jumalaan, sielunvihollisen voittamisesta ja elämästä. Nämä ovat kaikki erillisiä siunauksia, mutta ne sisältyvät kaikki Jeesuksen lunastustyöhön. Kun ymmärrämme nämä siunaukset ja sen, miten pääsemme niistä osallisiksi, koemme lunastuksen täyden voiman.

Mihin Jeesuksen veren voima perustuu?

Miten on mahdollista, että veressä on voima, jota ei ole missään muualla? Vastaus tähän löytyy kolmannen Mooseksen kirjan 17. luvusta. "Elävän olennon elämä on näet veri, ja minä olen antanut sen teille alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Veri tuottaa sovituksen, koska elämä on siinä. " (3 Ms 17:11 [Saarnivaara].) Verellä on lunastava voima, koska veressä on elämä ja veri uhrataan Jumalalle alttarilla.

Koska elämä on veressä, veri on yhtä arvokas kuin siinä oleva elämä.

Kuka kykenee kertomaan, miten arvokas on Jeesuksen veren voima? Siinä veressä asui Jumalan Pojan pyhä sielu. Siinä veressä oli Jumalan iankaikkinen elämä (Ap 20:28). Jeesuksen veren voima erilaisine vaikutuksineen on itsensä Jumalan iankaikkista voimaa. Tämä on ihmeellinen ajatus jokaiselle, joka ikävöi saada kokea tuon veren täyden voiman.

Oikeus tapahtui

Veren voima perustuu ennen muuta siihen, että veri uhrataan Jumalatle alttarilta lunastusta varten. Veren vuodattaminen tuo mieleemme kuoleman. Kun veri on vuodatettu, seuraa kuolema. Kuolema tuo mieleemme synnin, sillä kuolema on rangaistusta synnistä.

Jumala antoi Israelille uhrieläimen veren alttarilla synnin sovitukseksi tai peitoksi. Väärintekijän synnit asetettiin uhrin päälle. Uhrin kuollessa nämä synnit saivat rangaistuksensa.

Näin veri on elämä, joka on annettu kuolemaan Jumalan lain tyydyttämiseksi ja hänen käskyjensä täyttämiseksi. Synti peitettiin ja sovitettiin niin täydellisesti, että sitä ei enää luettu rikkojalle. Hän sai sen anteeksi.

Kaikki nämä uhrit olivat vain esikuvia, jotka kertoivat Jeesuksesta ja hänen verensä todellisuudesta.

Jeesuksen veri on äärettömän arvokas, koska siinä on hänen elämänsä. Myös hänen verensä sovittava voima on ääretön, kun ajatellaan tapaa, jolla se vuodatettiin. Jeesus suostui pyhässä kuuliaisuudessa Isän tahtoon: Hän kantoi rikotun lain rangaistuksen vuodattamalla verensä kuolemaan. Kuolemalla Jeesus kärsi rangaistuksen, täytti lain ja kirkasti Isän. Jeesuksen veri sovitti synnin ja teki sen voimattomaksi. Hänen veressään on ihmeellinen voima poistaa synti ja avata taivas syntiselle. Veri pesee syntisen, pyhittää ja tekee soveliaaksi taivasta varten.

Jeesuksen veressä on ihmeellinen voima sen ihmeellisen henkilön tähden, jonka veri vuodatettiin, ja sen ihmeellisen tavan tähden, jolla se vuodatettiin: täyttämällä Jumalan laki ja tyydyttämällä oikeudenmukaisuuden vaatimus, joka sisältyi Jumalan lakiin. Jeesuksen veri on sovitusverta; siksi se kykenee lunastamaan. Se kykenee tekemään kaiken, mitä syntinen pelastuakseen tarvitsee.

Andrew Murray

Airut, syyskuu 1999