Jumala kannustaa meitä

Taivas odottaa, että meissä syntyisi herätyksen kaipuu. Se odottaa sellaista kaipuuta, jonka kannustimena olisivat Jumalan lupaukset, joissa hän pysyvästi tahtoo vaikuttaa kansansa elämässä. Hänen lupauksensa odottavat täyttymystä ja niihin luottaminen antaa innon rukoilla kestävästi. Kun kestävyys perustuu Jumalan haluun ilmestyä seurakunnassaan, riittää rukousvoima läpi elämän.

Seuraavassa käsitellään asioita, joiden kautta Jumalan voima pääsee kannustamaan meitä.

Jumala janoaa pyhyyttä

Hän haluaa lastensa olevan pyhiä, mutta seurakunta on kaukana siitä. Pietari sanoo: "Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte." (1 Pt 1:14.) Ihmetellään, miksi seurakunta on mukautunut ajallisiin tavoitteisiin ja himoihin. Vastaus siihen on hyvin yksinkertainen. Ajalliseen hyvinvointiin ja nautintoihin keskittyminen johtuu siitä, että se on edelleen monissa asioissa luonnollisessa tietämättömyyden tilassa.

Mutta Pietari jatkaa: "Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä." (1:15.) Tämän vuoksi on tärkeää, että rukoilemme herätystä. Seurakunta ei ole pyhä, mutta Jumala on; siksi meidän täytyy rukoilla, että tapahtuisi jotain, mikä tekee seurakunnasta pyhän.

Jumala haluaa pitää liittonsa.

Herra on liiton Jumala: "Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä, mutta kostaa sille, joka häntä vihaa, ja hukuttaa hänet. Hän ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa." (5. Ms 7:9-10.) Jumala on tehnyt liiton omiensa kanssa, eikä sen vuoksi irrota otettaan heistä. Vaikka sukupolvet vaihtuvat, Jumala pitää kiinni lupauksestaan. Hän on uskollinen liitolle, jonka on tehnyt häneen uskovien kanssa.

Jumalan ikuinen rakkaus motivoi meitä.

Kun Jumala antaa rakkautensa koskettaa, hän ei tee sitä vain väliaikaisesti. Jeremia sanoo: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta." (Jr 31:3.)

Jumala haluaa ihmisten tekevän parannuksen

Pietari sanoo: "Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki tekevät parannuksen." (2 Pt 3:9.) Meidän tulee rukoilla eikä luovuttaa, ennen kuin Jumala vetää maailman parannukseen.

Jumala kaipaa läheistä yhteyttä ihmiseen

Kukaan ei varmaan uskalla väittää, että Jumala on yksinäinen, koska hän on itsessään täysin riittävä. Mutta silti hän haluaa saada ihmisen lähelleen ja iloitsee kun niin tapahtuu. Hän kehottaa meitä lähestymään itseään ja lupaa myös lähestyä meitä (Jk 4:8). Suloisimpia hetkiä ovat juuri nuo läheisyyden hetket.

Jumala haluaa tahrattoman morsiamen

Meidän Isämme haluaa Poikansa saavan puhtaan ja nuhteettoman morsiamen. Raamattu puhuu tästä hyvin selvästi Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa. Tämän pitäisi saada meitä lähestymään Herran armoistuinta luovuttamatta.

Jumala haluaa maailman oppivan tuntemaan ja rakastamaan häntä.

Älä anna itsesi tulla välinpitämättömäksi tämän asian suhteen, vaan ano, että hän tekee meidän kauttamme kansoista hänen opetuslapsiaan.

Richard Owen Roberts

(Airut 7-8/2001)