Miten löydän Jumalan johdatuksen?

Jumalan johdatus ilahduttaa sydämen. Johdatuksen löytäminen on helpompaa, kun tuntee periaatteet, joihin Jumala on sen liittänyt.

Kun olemme pyhittäneet elämämme Jumalalle, hänen johdatuksensa ilahduttaa meitä syvästi. Mestarimme iloitsee puolestaan suuresti siitä, kun me uskoudumme hänelle, luotamme häneen ja seuraamme häntä uskollisesti joka hetki.

Antautuminen

Me kykenemme tunnistamaan Jumalan johdatuksen helpommin silloin, kun olemme antautuneet hänelle koko sydämestämme. Jos kuljemme, niin kuin itse tahdomme, emme ymmärrä Jumalan johdatusta. Etsikäämme Jumalan tahtoa valintoihimme ja luopukaamme oman mielihyvän tavoittelusta. Jumala ei johdata meitä väkisin. Me saamme itse valita, tahdommeko, että hän johdattaa meitä. Kun päätämme rakastavalla sydämellä valita hänen tahtonsa, meidän tulee etsiä sitä niin, että olemme valmiita luopumaan asioista, jotka estävät hänen tahtonsa tapahtumista. "Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä." (Ps 25:9.)

Kun emme vastusta Herraa, vaan hänen Henkensä saa virrata olemuksemme kautta vapaasti, johdatus on yksinkertaista. Sydämemme oppii rakastamaan Herran tahtoa. Jalkamme kulkevat hänen teitään. Opimme, että hänen tahtonsa ulkopuolella ei ole hyvä olla. Kun annamme ruumiimme hänelle elävänä uhrina, voimme tutkia, mikä on Jumalan tahto ja antautua elämään sen mukaan (Rm 12:1-2).

Kiireen jättäminen

Kuulemme Jumalan johdatuksen paremmin silloin, kun sydämemme hiljentyy hänen eteensä. Hän puhuu usein hiljaisella, lempeällä äänellä. Hän houkuttelee meitä erämaahan, jotta voisi puhua meille (Ho 2:14). Jos etsimme johdatusta kiireessä tai toisten joukossa, emme kuule hänen ääntään niin hyvin. Meidän täytyy työntää syrjään ystävien ehdotukset, oman mielemme ajatukset ja jopa ahdistunut johdatuksen etsintä ja löytää lepo. Kun jätämme kaikki nämä Jeesukselle ja vain odotamme hänen edessään, kunnes hänen rauhansa valtaa olemuksemme, hengellinen näkökykymme selkenee ja meille näytetään tietä eteenpäin.

Hellä rakkaus

Jumalan on helppo johdattaa rakastavaa, hellää ja herkkää sydäntä. Kova ja paatunut sydän kulkee vain omaa saamatonta, itsepäistä tietään. "Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa; minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee." (Ps 32:8.) Jakeesta nousee mieleen ihmissydän, joka rakastaa Jumalaa niin paljon, että se huomaa ilon säteilyn tai nuhteen varjon Mestarin silmissä. Sellaista sydäntä Jumala voi johdattaa pelkällä katseellaan. On vaikea ilmaista sanoin. miten hellä sydän voi tuntea Jumalan johdatuksen harvinaislaatuista suloisuutta. Rakastavalle sydämelle riittää lempeä kuiskaus.

Luottaminen

Meidän on helpompi tunnistaa Jumalan johdatus odottavalla ja luottavalla mielellä. Jos epäilemme ja kyseenalaistanime hänen johdatustaan tai emme tahdo sitä täysin seurata, Jumala ei voi johdattaa meitä. Vain silloin, kun me uskoudumme hänelle, hän voi uskoutua meille. Luottavaisin sydämin voimme tyytyväisen lapsen tavoin tarttua kiinni taivaallista Isäämme kädestä. Taivaallinen Isämme ei voi pettää lapsensa pelotonta luottamusta, koska hän rakastaa meitä.

Jatkuvuus

Jumala tahtoo, että etsimme hänen johdatustaan jatkuvasti. Me rukoilemme kyllä johdatusta elämän kriiseissä, kun kaikki on pimeää ja hämmentävää. Jos olemme tottuneet etsimään Jumalan johdatusta pienemmissäkin vaikeuksissa, meidän on helpompi löytää se suurissa. Taipukaamme Jumalan tahtoon sekä suurissa että pienissä asioissa.

Johdatus saattaa näyttää monimutkaiselta, vaikealta ja jopa mahdottomalta lihalliselle luonnollemme. Kuitenkin kun rakastaen antaudumme ja erottaudumme Jumalalle, johdatus on yksinkertaista ja helppoa. Paimenen ja lampaan välinen suhde on viehättävän yksinkertainen ja suloinen: "Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, - ja ne seuraavat minua." (Jh 10:27.) "Mutta vierasta ne eivät seuraa, - koska eivät tunne vierasten ääntä." (Jh 10:5.)

Triumphs of Faith

(Airut 4/1999)