Hän on noussut ylös

Tämän kirjoituksen taustalla on afrikkalaisen uskovan hätä. Hän vetoaa meihin, jotka olemme hänelle käsittämättömän kaukana, mutta saman ihmeellisen Vapahtajan kansaa kuin hän: Jumala on meidän puolellamme. Alkäämme peljätkö!

On innostavaa miettiä mielessään Jeesuksen ylösnousemuksen aamua. Pelko ja piileskely vaihtuivat Jeesuksen ylösnousemuksen ihmetykseen. Siitä kerrottiin toisille. Suru muuttui rajattomaksi iloksi. Elämä oli voittanut kuoleman ja kuolemattomuus oli saapunut ihmiskunnan luokse. Eipä ihme, että naiset lankesivat Jeesuksen eteen palvomaan häntä, kun he kohtasivat hänet ylösnousseena.

Mestari antoi seuraajilleen tehtävän mennä kaikkeen maailmaan kertomaan hänestä. Hän tahtoo, että me palvomme häntä ja että me lähdemme julistamaan ilosanomaa.

Kun ihmiset ovat kaukaisissa maissa kuulleet ensimmäistä kertaa sanoman Jeesuksen ylösnousemuksesta, he innostuvat, ihmettelevät ja iloitsevat. Voiko näin ihmeellinen kertomus olla totta? Voiko kuoleman voittanut Jeesus poistaa toivottomuuden, kuolemanpelon ja pimeyden voimien kahleet?

Syntien sovitus

Paholainen alkoi levittää valheita Jeesuksen ylösnousemuksesta heti ylösnousemusaamuna. Valheiden isä käytti ylipappeja ja vanhimpia keksimään tarinan siitä, että opetuslapset olivat varastaneet Jeesuksen ruumiin (Mt 28:11-14). Ei Jeesus ollut noussut kuolleista, he väittivät.

Nykyään miljoonat ihmiset uskovat paholaisen valheet, joiden mukaan Jeesus ei noussut ylös kuolleista. Muslimit uskovat, ettei Jeesusta naulittu ristille. He uskovat, että Jumala rakasti Jeesusta niin paljon, että joku toinen naulittiin ristille Jeesuksen sijasta, ja Jeesus pääsi suoraan taivaaseen Isän luo. Jos Jeesus ei kuollut, hän ei voinut myöskään voittaa kuolemaa nousemalla ylös kuolleista.

Muslimit eivät myöskään usko, että joku toinen kuoli heidän syntiensä tähden. Heillä on vain heikko toivo siitä, että heidän hyvät tekonsa painavat vaakakupissa enemmän kuin heidän pahat tekonsa. Kristuksen seuraajilla taas on rauha sydämessään, koska he tietävät, että Vapahtaja kuoli sovittaakseen heidän syntinsä. Hän nousi kuolleista vahvistaakseen sen, että iankaikkinen elämä kuului hänen seuraajilleen.

Apostoli Paavali opetti: "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, - niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa." (1 Kr 15:19-20,22.) Tätä sanomaa kaikki kansat tarvitsevat.

Taistelu sieluista

Monissa maissa kiiruhdetaan julistamaan ilosanomaa Jeesuksesta, ennen kuin muut opit saavat jalansijaa. Eräs afrikkalainen uskova pyytää lukijoitamme rukoilemaan maansa puolesta. Hän kertoo, että muslimit rakentavat keskuksia ja moskeijoita kaikkialle maahan, sinnekin, minne islaminusko ei ole vielä levinnyt. He houkuttelevat köyhiä ja nälkäisiä kyläläisiä kääntymään islaminuskoon antamalla heille rahaa ja vaatteita. Muslimikeskuksista käsin he opastavat miehiä menemään naimisiin kristittyjen naisten kanssa. Liitoista syntyvät lapset pakotetaan kääntymään islaminuskoon. Köyhyyden ja nälän vuoksi kylien naiset uskovat, ettei heillä ole muuta vaihtoehtoa."

Muslimit ostavat myös maata ja rakennuksia, niin että kristittyjen on vaikea vuokrata tiloja ja toimia. Jotkut ovat joutuneet lähtemään pois omistussuhteiden vuoksi.

Voitto on jo annettu!

Tämä afrikkalainen, joka vetoaa meihin, tahtoo syvästi herätystä maahansa, Malawiin. On ihmeellistä, että uskovat hänen maassaan niin kuin täällä Suomessa ja kaikkialla maailmassa palvelevat ylösnoussutta Vapahtajaa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vapahtaja on luvannut, etteivät tuonelan portit voita hänen rakasta seurakuntaansa. Hän antoi kaikkensa, jotta sai varustaa seurakunnan voittovoimalla. Meille on annettu Pyhä Henki tekemään tämä voitto todelliseksi.

Rukoilkaamme uskoen, sillä mikään tilanne ei ole liian vaikea Herralle. Maailman vaikeudet ovat kauhistuttavia ja antikristillinen henki muuttaa jatkuvasti muotoaan. Jumalan kansa on suurissa taisteluissa, mutta Jeesus on voittanut maailman. Hän on ylösnoussut Vapahtaja!

Me saamme turvautua Herran sanaan: "Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa?" (Rm 8:31-32.)

Herald International

(Airut 4/1999)