Paimenen rakkautta

Jeesus on meidän hyvä paimenemme. Hän kyllästää meidät rakkaudellaan, jotta voimme välittää sitä eteenpäin. Jumala lohduttaa meitä Sanansa kautta. Hän ohjaa meitä rauhan ja armon tielle.

Toisinaan meidän lihamme käsivarsi lepää vahvana ja painavana Jumalan kunnian esteenä. Emme näe Jumalan työtä emmekä kuule hänen ääntänsä, koska haluamme humaltua kaikesta maallisesta. Olemme valmiita suuriin voimainponnistuksiin, jotta voisimme tyydyttää loputonta itsekkyyttämme.

Sisälle sydämen ovesta

Herra varoittaa meitä Sanassaan: "Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi." (Hg 1:9.)

Antakaamme Herralle se, mikä hänelle kuuluu. Laskekaamme hänet sisälle sydämemme ovesta. Hän haluaa meidät kokonaan itselleen. Varokaamme valheellista rauhaa, uneliaisuuden henkeä, joka yrittää kietoa meitä pauloihinsa.

Jumala kehottaa meitä huutamaan puoleensa ja tunnustamaan köyhyytemme, jotta hän saisi täyttää meidät rikkaudellaan. Hän näyttää meille voimansa ja kunniansa ja tekee meidät eläväksi Hengellään.

Evankeliumi vapauttaa meidät tuntemaan Jumalan armon. Pyhä Sana kertoo meille, että Jeesus tuli meidän tähtemme köyhäksi, jotta me voisimme rikastua hänen köyhyydestään (2 Kr 8:9).

Kahleet murtuvat

Jeesus haluaa armahtaa meitä runsain mitoin. Siksi hän tarjoaa meille pääsyä armoonsa. Siinä me saamme kasvaa ja vahvistua. Hän on hyvä paimen, joka haluaa kyllästää laumansa rakkaudellaan. Kun ensin itse otamme vastaan hänen rakkautensa, se voi levitä meidän kauttamme myös muille ja valloittaa heidät suloisuudellaan.

Kun Vapahtaja kasvaa meissä, me vastaavasti pienenemme. Elämä, joka meillä on, on tullut häneltä. Koska hän on armahtanut meitä niin paljon, eikö hänellä olisi sama hyvä tahto muitakin ihmisiä kohtaan? Joonan kirjassa Herra puhuu näin:

"Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin sata kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?" (Jn 4:11.)

Taivaallisen Isämme tahto on, että voitamme Jumalan rakkaudesta tietämättömien ihmisten sydämet pitkämielisyydellä, rakkauden kyllästämällä nöyryydellä ja hiljaisella mielenlaadulla -Kristuksen kaltaisuudella. Rukous on se ase, joka vie meidät Jumalan mielen mukaiseen päämäärään. Rukouksen voimasta vahvinkin kahle murtuu.

Turvallisin mielin

Pyytäkäämme toisiltamme anteeksi. Sopikaamme riidat ja antakaamme anteeksi. Unohtakaamme menneet, niin kuin Herrakin unohtaa meidän syntimme. Katsokaamme ajallisten vaivojen asemesta tulevan maailmanajan voimia ja Jumalan sanan lupauksia.

Elämme lopunaikoja. Pian Raamatun kirjoitukset alkavat täyttyä ja Jeesuksen lauma puetaan samaan armoon kuin alkuseurakunta. Silloin saamme tuntea suurta rakkauden täyteyttä ja väkevää Jumalan voimaa.

Herra Jeesus tarjoaa elävää vettä lahjaksi kaikille, jotka sitä janoavat. Hän on Herra, ja kaikki herraus ja valta kuuluvat hänelle. Odottakaamme hänen ilmestymistään ja olkaamme turvallisin mielin. Jumalan rauha ja lepo tyynnyttää mielemme, kun tutkimme Sanaa.

Rakastakaamme toisiamme

Sanan kautta opimme ymmärtämään, mitä on oikea Jumalan pelko. Se ohjaa meitä karttamaan syntiä ja etsimään vanhurskautta. Jumalan sana tyynnyttää meitä kiireen keskellä:

"Sillä ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä, ei paeten kulkea; sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojananne." (Js 52:12.)

Rakastakaamme toisiamme Kristuksen lahjoittamalla rakkaudella. Noudattakaamme totuutta rakkaudessa ja antakaamme Pyhän Hengen avartaa meille uusia laajoja näköaloja Jumalan valtakuntaan.

Esa Nuttunen

(Airut 10/1997)