Kristus palaa

onko sinulla rauha?

Elämme aikoja, jolloin monet pilkkaavat opetusta Kristuksen paluusta. Pietari ennusti tämän toisessa kirjeessään (2 Pt 3:3-6). Pilkkaajat elävät omien himojensa mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että he hylkäävät sen totuuden, että Kristus palaa. Se ei sovi heidän elämäntapaansa, jossa oma nautinto on tärkein kokemus. Toiset sivuuttavat tieten tahtoen sen Raamatun perustotuuden, että Jumala on luonut maailmankaikkeuden sanan voimalla ja että Nooan aikoina maailma joutui vedenpaisumuksen rangaistukseen.

Tarve pelastua

"Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulenliekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille." (2 Ts 1:7-8.) Apostolien julistuksessa Herran paluu oli yksi tärkeimpiä aiheita. Apostoli Pietari kertoi Kesareassa, että Jumala oli käskenyt heidän saarnata, että Jumala on asettanut Kristuksen elävien ja kuolleiden tuomariksi (Ap 10:42).

Kun Herra Jeesus saapuu, kukaan ei pääse pakoon Jumalan vanhurskasta tuomiota. Siksi, kun Jeesuksen paluuta julistetaan, ihmiset ymmärtävät että ovat vastuussa elämästään. Koska kaikki ovat tehneet syntiä, he ymmärtävät, että tarvitsevat Kristusta Pelastajanaan, ennen kuin he voivat kohdata hänet tuomarina.

Tarve pyhittyä

Meitä kristittyjä tarvitsee aina muistuttaa, että meidän tulisi elää Jeesuksen tulemuksen valossa. Tessalonikan uskovat ottivat vastaan evankeliumin totuuden ja turvautuivat Jeesukseen Vapahtajanaan. Käännyttyään Jumalan puoleen he myös palvelivat häntä ja odottivat taivaasta hänen Poikaansa (1 Ts 1:9-10).

Ajatus Jeesuksen paluusta, jota vahvisti hänen lupauksensa: "Totisesti minä tulen pian", saa Johanneksen vastaamaan: "Aamen. Tule, Herra Jeesus!" (Ilm 22:12,20.)

Jeesus tulee takaisin. Kun näemme Jeesuksen paluun mielessämme, sen tulisi myös edistää henkilökohtaista pyhityselämää. Apostoli Pietari kirjoittaa Herran paluun yhteydessä: "- - millaisia teidän tuleekaan olla pyhässä elämässä ja jumalanpelossa." (2 Pt 3:11.) Koska kristityt odottavat uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu, Pietari rohkaisee heitä edelleen: "- - pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha." (2 Pt 3:13-14.)

Toivo panee liikkeelle

Myös ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä meitä muistutetaan suuresta etuoikeudestamme Jumalan lapsina, että kun Kristus ilmestyy, me tulemme hänen kaltaisikseen, sillä saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. "Jokainen, joka panee tämän toivon häneen, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas"(1 Jh 3:23.)

W.J. Cook

(Airut 5/2000)