Kauaskantoinen ratkaisu

Joudumme päivittäin tärkeiden ratkaisujen eteen. Väärä valinta voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Kaikkein tärkeintä on selvittää suhteemme Jeesukseen. Kun tunnustamme hänet Vapahtajaksemme, elämämme saa perustan, joka kantaa iankaikkisuuteen.

Kun Jeesus eli ja vaelsi lihansa päivinä Juudeassa, Samariassa ja Galileassa, hän kutsui ihmisiä seuraamaan itseään. Kun hän saapui tullimies Matteuksen luokse, Raamattu kertoo, että Matteus yksinkertaisesti nousi ja lähti Jeesuksen matkaan.

Oikeaa ratkaisua tekemässä

Ennen kuin Matteus saattoi toimia, hän joutui tekemään ratkaisun sydämessään. Hän ei välittänyt siitä, mitä työtoverit, sukulaiset tai ystävät sanoisivat, vaan hän ymmärsi, että Kristus, Jumalan lähettämä Vapahtaja oli kutsumassa häntä. Siihen oli parasta vastata myönteisesti.

Jokainen ihminen joutuu tekemään elämässään sellaisia ratkaisuja, joissa väärä valinta voi aiheuttaa vakavia ja kauaskantoisia seurauksia. Esimerkiksi ammatin tai aviopuolison valinnassa meidän pitäisi ehdottomasti löytää oikea ratkaisu.

Matteus joutui ammattia ja avioliittoakin suurempaan tilanteeseen, kun Jumalan Poika kutsui häntä. Kaikkein tärkein ja kauaskantoisin ratkaisu, jonka joudumme tekemään, on se, miten suhtaudumme Jeesukseen, kun hän kehottaa meitä seuraamaan itseään.

Jotta voisimme toimia oikein, meidän on otettava selvää, kuka Jeesus on, mitä Hän tekee ja miksi hän tekee niin. Jeesus on historian ainutlaatuisia henkilö niin syntymänsä, elämänsä kuin kuolemansakin vuoksi. Kukaan toinen ei ole opettanut niin kuin hän, eikä kukaan muu ole tehnyt samanlaisia ihmetekoja kuin hän.

Isän tahdon täyttäjä

Yhdestäkään toisesta ihmisestä ei ole puhuttu eikä kirjoitettu niin paljon kuin Jeesuksesta. Kenestäkään muusta ei ole tehty niin paljon lauluja kuin hänestä. Jeesuksen pitäisi olla jokaisen henkilökohtainen tuttava.

Jeesus todisti itsestään, ettei hän tullut taivaasta tekemään omaa tahtoaan, vaan Isänsä tahdon (Jh 6:38). Raamattu kertoo meille, että Isän tahto on pelastaa syntiset.

Johannes todisti Jeesuksesta näin: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja Sana Tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armon ja totuutta." (Jh 1:1-2,14.)

Syy, miksi Johannes kutsuu Jeesusta Sanaksi, on se, että Jeesus oli kaiken sen ruumiillistuma, mitä Isä halusi sanoa ihmisille. Henrietta C. Mears on joskus todennut, että samalla tavoin kuin sanat ilmaisevat ajatuksia, Kristus ilmaisee Jumalaa. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa.

Elävän Jumalan Poika

Pietari tunnusti Jeesuksesta seuraavaa: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." (Mt 16:16.) Pietarin tunnustus ei jäänyt ainoaksi. Moni muukin Raamatun henkilö kutsui Jeesusta Jumalan Pojaksi.

Nykyään maailmassa on miljoonia kristittyjä, jotka voivat oman kokemuksensa perusteella todistaa samaa kuin apostolit. Jeesus on Herra, Hän nousi kuolleista ja istuu tällä hetkellä taivaassa Isän oikealla puolella. Jeesus kutsuu meidänkin aikamme ihmisiä yhteyteensä, niin kuin hän kutsui Matteusta.

Jeesus ilmaisi ihmisille Isänsä. Hän teki heille tiettäväksi, että Jumala rakastaa syntiin langennutta ihmiskuntaa ja haluaa armahtaa sen. Jeesus teki Jumalan tahdon. Hän sovitti syntimme ristillä ja lunasti meidät iankaikkisen kuoleman vallasta. Kuolemansa kautta saadun voiton tähden Jeesus voi ja tahtoo antaa syntimme anteeksi.

Vanhassa testamentissa on joidenkin tutkijoiden mukaan yli kolmesataa Messias-ennustusta. Jeesus täytti ne kaikki. Hän teki tyhjäksi saatanan suunnitelmat ja vapautti meidät synnin orjuudesta. Vain Jeesuksen kautta saamme iankaikkisen elämän.

Rauhaan Jumalan kanssa

Moni saattaa miettiä, miksi Jeesus suostui kuolemaan meidän tähtemme. Johannes valottaa asiaa näin: "Siinä ilmestyi meille.lumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa." (1 Jh 4:9.) Rakkaus oli se syy, joka sai Vapahtajan tulemaan pahaan ja syntiseen maailmaamme.

Jeesus tuli meidän kaltaiseksemme sen tähden, että me, syntiset ihmiset voisimme saada syntimme anteeksi ja pääsisimme rauhaan Jumalan kanssa. "Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1 Tm 2:3-4.) Jumala haluaa pelastua sinutkin.

Raamatun mukaan maallinen matkamme johtaa joko taivaaseen tai kadotukseen. Kumpaan sinä olet matkalla? Oletko jo selvittänyt, mikä sinun suhteesi on Jeesukseen Kristukseen? Jeesus sanoi fariseuksille: "Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa." (Mt 12:30.) Jeesuksen suhteen emme voi olla puoluueettomia.

Rakkautta riittää

Jeesuksen rakkaus ulottuu kaikkiin ihmisiin ikään, väriin tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Kaikille niille, jotka uskovat Jeesukseen, on luvattu iankaikkinen elämä (Jh 6:47).

Jos Jumala on tehnyt sinut murheelliseksi lukiessasi tätä kirjoitusta, hän on tehnyt sen siksi, että tekisit parannuksen: tunnustaisit syntisi ja hylkäisit ne ja kääntyisit uskossa Jeesuksen puoleen. Silloin hän voi armahtaa sinua ja osoittaa sinulle rakkauttaan.

"Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole." (Js 45:22.) "Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista." (Js 43:25.)

Joskus joudumme tekemään valintamme hyvinkin nopeasti ja yllättäen. Oletko sinä yllättynyt Jumalan kutsusta? Rohkaisen sinua ratkaisemaan suhteesi Jeesukseen tänään. Ota hänet vastaan Pelastajanasi ja anna hänen tulla asumaan sydämeesi.

Menneisyytemme voi näyttää sysimustan yön kaltaiselta, mutta Jumala on valmis kohtamaan meidät siellä, missä olemme. Hän on se sama Jumala, joka kutsui tullimies Matteuksen. Tänäänkin hän kutsuu meitä kaikkia luokseen

Jouni Hokkanen

(Airut 10/1997)