Rauha ja Jumalan pelko

Rauhaa ei saavuteta ilman Jumalan pelkoa

Paradoksi on se, että Jumalan pelosta seuraa Jumalan rauha. Mitkä sinun pelkosi ovat tällä hetkellä? Rohkaisen sinua, antaudu Jumalalle ja hänen tahdolleen, niin saat rauhan.

Raamattu opettaa meitä pelkäämään Jumalaa. Mooses julisti: "Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalaasi - -." (5 Ms 10:12.) PsaImissa kehotetaan: "Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä - -." (Ps 34:10.) Apostoli Pietari kehottaa kristittyjä elämään jumalanpelossa muukalaisuutensa aika (1 Pt 1:17, RK).

Raamatussa annetaan useita esimerkkejä ihmisistä, jotka pelkäsivät Herraa. Aabraham ilmaisi jumalanpelkonsa siten, ettei hän kieltänyt Jumalalta ainoaa poikaansa (1 Ms 22:12). Nooa rakensi pyhässä pelossa arkin, jotta hänen perheensä pelastuisi (Hb 11:7). Hananjaa kiitettiin mieheksi, joka pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu (Neh 7:21. Hebrealaiset kätilöt säästivät poikavauvojen hengen, koska he pelkäsivät Jumalaa (2 Ms 1:17). Sananlaskuissa sanotaan: "Ylistetty vaimo, joka pelkää Herraa." (31:30 US.)

Avosylin Jumalan tiellä

Monet valitettavasti käsittävät jumalanpelon väärin. He ajattelevat, että se tarkoittaa Jumalan vihan ja rangaistuksen pelkäämistä. Vaikka Jumalan rangaistuksen pelkääminen onkin aiheellista (esim. Lk 12:5), ei jumalanpelko Raamatussa tarkoita ensisijaisesti sitä. Pikemminkin Jumalan pelko on hänen kunnioittamistaan ja hänen tahtonsa mukaista elämää. Jumalaa kunnioittava pelko ei tee meitä väärällä tavalla pelokkaiksi, vaan se saa meidät lähestymään häntä. Se saa ottamaan hänet ja hänen tahtonsa avosylin vastaan. Silloin pyrimme kulkemaan Jumalan tietä, rakastamaan ja palvelemaan häntä koko sydämestämme (5 Ms 10:12-13). Apostolien teoissa Luukas kertoo, että seurakunta eli Herran pelossa (9:31). Hän mainitsee erityisesti myös sellaiset pakanat, jotka olivat Jumalaa pelkääviä ja joita Jumala kutsui tulemaan omikseen.

Jumalaa pelkäävä ihminen saa lupauksen

Jumalanpelko on myönteistä. Se näkyy selvästi siihen liittyvissä runsaissa lupauksissa. Herra siunaa niitä, jotka häntä pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin (Ps 115:13). Hän siunaa heidän työnsä ja perheensä (Ps 128: I-6). Herra kertoo heille suunnitelmansa (Ps 25:14). Hän kuulee ja armahtaa heitä (Mal 3:16; Ps 103:13). Hän antaa heille ruokaa, tekee, mitä he halajavat, ja mielistyy heihin (Ps 111:5; 145:19; 147:11). Herran silmä valvoo heitä ja hänen enkelinsä suojelevat heitä (Ps 33:18; 34:8). He menestyvät, elävät kauan ja oppivat viisauden (5 Ms 6:24; 6:2; San 15:33). Heiltä ei puutu mitään (Ps 34:10). Herran pelko on elämän lähde ja tiedon alku (San 14:27; 1:7).

Ei hän pelkää pahaa viestiä

Toinen siunaus, joka jumalanpelkoon liittyy, on hieman paradoksaalinen. Mitä syvemmäksi jumalanpelkomme tulee, sitä enemmän suhteemme Herraan syvenee ja väärät pelkomme vähenevät. Psalmissa kirjoitetaan: "Autuas se mies, joka pelkää Herraa ja jolla on suuri halu noudattaa hänen käskyjään! Ei hän pelkää pahaa viestiä, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan. Hänen sydämensä on luja ja peloton - -." (Ps 112:1,7-8, US 93.) Paradoksi on se, että Jumalan pelosta seuraa Jumalan rauha. Jumalan pelossa opimme tuntemaan ja ymmärtämään häntä paremmin. Me opimme luottamaan ja turvautumaan häneen kaikissa tilanteissa.

Mitkä sinun pelkosi ovat tällä hetkellä? Rohkaisen sinua, suuntaa huomiosi Jumalaan. Antaudu hänelle ja hänen tahdolleen uudelleen.

Siionin aarre

Pane pois synti, jos sellainen on päässyt elämääsi, sillä Herran pelko merkitsee pahan vihaamista (San 8:13). Ota hänen sanansa avosylin vastaan ja elä kuuliaisena kaikille hänen käskyilleen. Etsi häntä koko sydämestäsi. Viivy hänen pyhyytensä ja majesteettiutensa edessä. Ihaile hänen kättensä ihmeellisiä tekoja. Opi luottamaan häneen koko sydämestäsi. Kun lähestyt häntä kunnioittavalla mielellä, hän antaa sinulle rauhansa.

"Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Siionin oikeudella ja vanhurskaudella. Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin aarre." (Jes 33:5-6.)

"Herran pelko on elämäksi: saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa." (San 19:23. )

"Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!" (Ps 27:1.)

Rich Carmichael

(Airut 5/2000)