Ristin työ - suurin työ

Mikä Jeesuksen työssä oli suurinta? Ihmeet, merkit, opetus? Ilman ristinkuolemaa Jeesuksen elämällä ei olisi meille merkitystä. Jumalan Pojan kuolemaan johtanut kuuliaisuus toi meille elämän. Siksi ristin työ oli Jeesuksen suurin työ.

Kun mietin palmusunnuntaina juhlinutta väkijoukkoa ja heidän iloista lauluaan, ajatukseni siirtyivät Jeesuksen elämään ja työhön. Mikä hänen työssään oli suurinta ja merkittävintä?

Pois väkijoukosta

Kävin läpi niitä ihmeitä, joissa suuret joukot paranivat sairauksistaan ja tulivat ravituiksi. Tutkin Vapahtajan syvällistä opetusta ja mietin hänen seuraajiaan. Jossakin vaiheessa heitä oli huomattava määrä. Kuinka voimallinen Jeesuksen palvelutehtävä olikaan!

Kumpi oli merkittävämpää, parantumisihmeet vai hänen opetuksensa? Oliko suurinta se, että hän herätti ihmisiä kuolleista? Tämän edessä kaikkein viisaimmatkin juutalaiset joutuivat sulkemaan suunsa. Tapahtumat olivat epäilemättä merkittäviä, mutta ne eivät antaneet vastausta kysymykseeni.

Ongelmani selkeni, kun ajatukseni siirtyivät pois ihmeistä ja väkijoukkojen hälinästä. Ymmärsin, että Jeesuksen suurin työ oli ristintyö. Kun pitkäperjantai koitti, Jeesus ei enää ollut suosittu. Ylistyshuutojen sijaan kaikuivat pilkkahuudot. Vain tuska ja nöyryytys jäivät.

Ristin arvo

Ristintyön teki arvokkaaksi se, että Jeesus suostui kuolemaan, jotta maailma pelastuisi. Vapahtajan uhri oli kallisarvoinen, koska syntinen maailma ei ansainnut osakseen sellaista armoa. Elämä, jonka Jeesus eli kuuliaisena Isänsä tahdolle, huipentui Golgatan keskimmäisellä ristillä.

Jeesuksen suurin työ ei saanut osakseen huomiota eikä hyväksyntää. Vain muutama uskollinen seisoi ristin äärellä hiljaa ja murheissaan. Ei ihme, että Jeesus itki kansansa tähden.

Niitä tekoja, joita me teemme Jumalalle, ei voida koskaan mitata inhimillisin keinoin. Niitä ei voi pinota koon, laadun eikä ihmisten kiitoksen mukaan. Jumala arvioi tekojamme sillä perusteella, olemmeko tehneet kuuliaisesti sen, mitä hän on kutsunut meidät tekemään.

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." (Jh 14:15.) Rakkaus Jeesukseen saa meidät suostumaan Jumalan tahtoon iloiten. Kuuliaisuuden polulla saamme osaksemme Jumalan läheisyyden siunauksia.

Golgatalle saakka

Jeesus eli Isänsä tahdossa Golgatalle saakka. Erämaassa paastotessaan hän kieltäytyi neuvottelemasta saatanan kanssa. Getsemanessa rukoillessaan hän kieltäytyi alistumasta oman tahtonsa houkutuksiin. Hän otti vastaan sen maljan, minkä Isä oli hänelle valinnut.

Kuuliaisuus merkitsi Jeesukselle valmistautumista hänen tärkeimpään työhönsä. Rukoillessaan yksinäisyydessä Jeesus suostui siihen osaan, jonka Isä oli valinnut hänelle. Se oli hänen voittonsa. Sen tähden Jeesus pystyi sanomaan ristillä, että hänen tehtävänsä oli täytetty.

Raamattu opettaa kuuliaisuudesta näin: "Sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi." (Rm 5:19.)

Jeesus kuoli Golgatalla, jotta me voisimme elää kuuliaisina Jumalalle hänen kauttaan. Vapahtajan elämä on meille esimerkkinä kuuliaisuudesta kuolemankin edessä. Hänen kuolemansa kautta synti sai kuoliniskun ja hänen ylösnousemuksensa toi meille elämän.

Päämäärä selväksi

Alttius tehdä Isän tahdon mukaan oli Jeesuksen periaatteena ja ilon aiheena. "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni." (Ps 40:9. Vapahtajan kuuliaisuus perustui rajattomaan nöyryyteen.

Meidän kuuliaisuutemme perustuu Jeesuksen kuuliaisuuteen. Pystymme noudattamaan Jumalan tahtoa vain, jos meillä on läheinen suhde häneen. Ilman aitoa yhteyttä Jumalaan kaikki tekomme epäonnistuvat.

Liian usein kadotamme päämäärämme. Jäämme helposti tarkkailemaan väkijoukkoja, alttarille saapuvia ihmisiä, musiikkia tai saarnaajan puhetaitoa. Kieltäydymme vastaamasta Jeesuksen kutsuun, kun hän pyytää meitä tekemään sellaista, mikä sotii omaa tahtoamme vastaan. Kapinoimme ja lähdemme oman tahtomme tielle.

Kutsuuko Jumala sinua lähtemään liikkeelle vai pysymään paikallasi? Pyytäkö hän sinua palvelemaan jumalatonta omaistasi vai rukoilemaan uppiniskaisen lapsesi puolesta? Kehottaako hän sinua tutkimaan Raamattua? Pyytäkö hän sinua luopumaan maailmallisuudesta ja synnistä? Kutsuuko hän sinua työhönsä?

Muutos suunnitelmiin

Kun lähdet seuraamaan Jeesusta, voit joutua muuttamaan suunnitelmiasi ja elämäntyyliäsi. On varmasti ihanaa ylistää Jumalaa suuressa seurakunnassa, kuunnella armoitettua julistajia ja nähdä ihmeparantumisia, mutta mikään niistä ei voi korvata läheistä suhdetta Jeesukseen. Sellainen suhde syntyy vain hiljaisuudessa, väkijoukkojen ulottumattomissa.

Meidän suurimmat palveluksemme Jeesukselle liittyvät sydämen tutkisteluun. Vapahtaja odottaa meidän antavan hänelle nekin alueet elämästämme, joista on vaikea luopua.

Kun Jeesus kutsuu meitä, hän odottaa meidän vastaavan myöntävästi: "Tässä olen, Herra, lähetä minut." Jättäkäämme sivuasiat syrjään ja keskittykäämme Jeesukseen. Saakoon hän vallata meidän sydämemme taivaallisella ihanuudellaan.

Michael Whann

(Airut 10/1997)