Finneyn rukousohjeita

Apostolit oppivat pysymään yksimielisesti rukouksessa (Ap 1:14). Seuraavat Charles G. Finneyn neuvot ovat meille opiksi, kun kokoonnumme yhteen rukoilemaan.

Lyhyesti

Pidetään rukoukset lyhyinä. Pitkään rukoilevat unohtavat, missä ovat. He unohtavat, ettei voida odottaa, että seurakunta pysyy rukouksen hengessä, jos rukoukset ovat pitkiä ja ikävystyttäviä. Ei ole tarkoitus rukoilla kaikkea, mitä mieleen tulee. Ne, jotka rukoilevat pisimpään rukouskokouksessa, eivät tee sitä siksi, että heillä olisi rukouksen henki, vaan siksi, että heiltä puuttuu se.

Ei saarnaten

Jotkut käyvät rukoillessaan läpi koko teologisen oppirakennelmansa. Toiset yrittävät opettaa rukoillessaan läsnäolijoita, kunnes jokainen toivoo, että he lopettaisivat. Heidän tulisi pysyä asiassa ja rukoilla sen puolesta, miksi he kokoontuivat. Ei tarvitse rukoilla kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Yksi asia kerrallaan

Jokaisen tulisi rukoilla mieluiten yhden asian puolesta kerrallaan. Pari muuta voi rukoilla saman asian puolesta. Kun yksi rukoilee, toisten tulisi pysyä rukouksen hengessä eikä ajatella muita asioita, niin ettei rukous estyisi.

Hengen ohjauksessa

Sekä rukoustilaisuuden vetäjän että osallistujien tulisi kiinnittää erittäin suurta huomiota siihen, miten Pyhä Henki tahtoo tilaisuutta ja rukouksia johdattaa. Älköön kukaan rukoilko ilman Hengen kehotusta vaan seuratkoon hänen johdatustaan. Pidetään huoli siitä, ettemme sammuta Henkeä omien perinteisten tapojemme vuoksi. Vältetään kaikkea, mikä saattaisi viedä huomiomme pois yhteisestä tavoitteesta.

Charles G. Finney

(Airut  4/2000)