Tarvitsemme Jumalan Henkeä

Sielujen voittamiseen tarvitaan Pyhän Hengen apua. Vain hän antaa ihmisille synnintunnon. Rukous vie meidät lähelle Jumalaa. Kun rukoilemme yksimielisesti uskossa, saamme vielä nähdä monen pelastuvan.

Ennen kuin voimme voittaa uskosta osattomat Jeesukselle, meidän uskovien sydänten täytyy uudistua. Tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyttä, sillä ihmisten voittaminen Jeesukselle on ihme. Sen saa aikaan vain Pyhä Henki. Hän antaa sydämelle synnintunnon ja synnyttää sen uudesti. Pyhä Henki tekee työtä julistetun Jumalan sanan kautta.

Jumalan työtä

Inhimillisin voimavaroin emme voita sieluja. Ihmisen pelastuminen on täysin Jumalan työ. Ennen kuin Jumala toimii, meidän on ymmärrettävä, kuinka paljon tarvitsemme häntä. Meidän on annettava hänen tutkia sydäntämme.

Alkuseurakunnan kristityt joutuivat vainottaviksi. Meidän aikamme kristittyjen täytyy taistella epäilyjä, epäuskoa ja hengellistä velttoutta vastaan. Maailman viihde ja tavaroiden ylenpalttinen tarjonta huumaa meidät hyvin helposti, jos emme pidä varaamme.

Saamme voiton maailmasta ainoastaan Pyhän Hengen kautta. Jumala suorastaan haluaa lahjoittaa meille Henkensä. "Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" (Lk 11:13.)

Me olemme saaneet Pyhän Hengen, koska olemme kuuliaisesti vastanneet Jumalan kutsuun ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. "Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat" (Ap 5:32.)

Yhtä mieltä

Kun Pietari ja Johannes oli vapautettu vankilasta, he palasivat uskovien joukkoon ja kertoivat, kuinka ylipapit ja vanhimmat olivat uhkailleet heitä. Kun opetuslapset kuulivat sen, he huusivat Jumalan puoleen yksimielisesti (Ap 4:23-24).

Me tarvitsemme samaa yksimielisyyttä, kun vetoamme Jumalan lupauksiin. Jeesus kehottaa meitä sopimaan asioista rukouksessa, ja sopiminen edellyttää yksimielisyyttä. "Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa." (Mt 18:19.)

Opetuslapset olivat yksimielisiä uskossaan, kaipauksessaan ja toivossaan. Heidän rukouksensa oli harrasta anomista, Jumalan etsimistä ja hänen vastaustensa odottamista. He tiesivät, mitä pyysivät:

"Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta." (Ap 4:29-30.)

Voimallisia seurauksia

Rukouksesta oli voimalliset seuraukset. Paikka, jossa opetuslapset olivat koolla, alkoi vapista, ja kaikki läsnäolijat täyttyivät Hengellä. Sen vaikutuksesta he pystyivät puhumaan Jumalan sanaa rohkeasti (Ap 4:31). "Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla." (Ap 4:33.)

Jumala toimii tänään samalla tavalla kuin apostolien aikoina. Meidän on vain ensin rukoiltava. Jumala haluaa meidän tulevan tietoisiksi hänen voimastaan ja valtasuuruudestaan.

Yleensä juuri meidän inhimilliset heikkoutemme ja epäonnistumisemme saavat meidät huutamaan Jumalan puoleen. Rukoilkaamme häntä lakkaamatta ilmoittamaan itsensä meille.

On tärkeää, että puhumme Jumalan sanaa rohkeasti. Jumala vahvistaa Sanansa julistustamme seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Haluan rohkaista meitä kaikkia rukoukseen, jotta näinä lopun aikoina me uudistuisimme ja maailma pelastuisi.

Paul Rader

(Airut 10/1997)