Tuli palakoon aina

"Tuli palakoon aina alttarilla älköönkä koskaan sammuko." (3 Ms 6:13.)

Pitäkäämme yksityisen rukouselämämme tuli palamassa. Siitä hengellinen elämämme saa voiman. Kun henkilökohtainen rukouselämämme toimii, se sytyttää tulen myös perheen yhteisiin rukoushetkiin ja seurakunnan rukoukseen. Henkilökohtainen hiljentyminen on uskonelämän ydin, todiste sen olemassaolosta ja sen mittari.

Huolestuttava tilanne?

Pyrkikäämme hiljentymään säännöllisesti ja usein. On hyvä yrittää varmistaa, ettei meitä silloin häiritä. Harras rukous voi paljon. Eikö sinulla ole rukousaiheita? Voit rukoilla seurakuntasi, sen pastoreiden, itsesi, lastesi, sukulaistesi, naapureittesi, maasi ja Jumalan valtakunnan puolesta kaikkialla maailmassa.

Tutkikaamme itseämme: Onko henkilökohtainen hartauselämämme menettänyt merkitystään? Palaako henkilökohtaisen rukouksen liekki vain vaivoin? Jos tämä tuli on tukahtumaisillaan esimerkiksi maailmallisuuden alle, se himmentää perhehartauksiemme tulta. Emme kykene enää myöskään vaikuttamaan hengellisesti seurakunnassa tai maailmassa samalla tavoin kuin ennen.

Jos näin on, tilanne on hälyttävä. Anokaamme itsellemme katuvalla sydämellä armon ja rukouksen henkeä.

Rakkauden liekki

Tuli ei saisi myöskään sammua sydämemme alttarilta. Jumalan silmissä sydämemme on todella kuin kultainen alttari. Jumala iloitsee nähdessään omiensa sydänten hehkuvan rakkaudesta häntä kohtaan.

Antakaamme Jumalalle sydämemme. Antakaamme hänen täyttää se rakkaudellaan. Anotaan, että hänen armostaan tuo tuli ei koskaan sammuisi. Vain Herra itse kykenee hoitamaan rakkautemme liekkiä.

Monet viholliset yrittävät sammuttaa sydämemme rakkauden tulen. Kun näkymätön Käsi kaataa siihen pyhää öljyä, liekki palaa yhä kirkkaammin. Käyttäkäämme Raamatun sanaa polttoaineena rakkautemme tulelle, sillä sen sanat ovat kuin hehkuvia hiiliä. Viipykäämme ennen kaikkea paljon Jeesuksen edessä.

Charles H. Spurgeon

(Airut 5/1999)