Tunnetko itsesi?
Testaa, millainen todella olet

"Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää:' (Ps 51:19.)
"Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon:" (1 Pt 5:5.)

Ylpeä keskittyy lähimmäisten epäonnistumisiin.
Murtunut tuntee hengelliset tarpeensa.

Ylpeä on omahyväinen. Hän etsii kriittisesti virheitä toisista.
Murtunut on myötätuntoinen ja arvostaa lähimmäisiään. Hän voi antaa anteeksi paljon, koska tietää, kuinka paljon itse on saanut anteeksi.

Ylpeä haluaa olla riippumaton. Hänen asenteensa on itseriittoinen.
Murtunut tietää tarvitsevansa lähimmäisiä.

Ylpeällä on tarve osoittaa olevansa oikeassa. Hän vaatii oikeuksiaan.
Murtuneen ei tarvitse osoittaa olevansa oikeassa. Hänellä on nöyrä mieli ja hän voi luopua oikeuksistaan.

Ylpeä varjelee omaa aikaansa ja mainettaan.
Murtunut on valmis kieltämään itsensä.

Ylpeä tahtoo, että häntä palvellaan.
Murtunut tahtoo palvella.

Ylpeä kaipaa menestystä.
Murtunut tukee uskollisesti muiden menestystä.

Ylpeällä on pakonomainen tarve saada tunnustusta ja arvostusta. Hän loukkaantuu, kun muita kehutaan.
Murtunut tuntee oman arvonsa ja asemansa Jumalan silmissä. Hän tietää olevansa vain Jumalan työn välikappale ja toivoo tunnustuksen menevän mieluummin muille kuin itselleen.

Ylpeä ajattelee, että ihmisten pitäisi olla kiitollisia saadessaan toimia hänen kanssaan. Ylpeän ajatukset ovat siinä, mitä hän itse kykenee tekemään Jumalalle.
Murtunut voi tarjota Jumalalle vain sen elämän, jonka Jeesus on antanut hänelle ensin. Hän ei pidä asemaansa eikä työsarkaansa omana ansiona, vaan Jumalan armon osoituksena.

Ylpeä luottaa omaan tietoonsa.
Murtunut tietää, että hänellä on vielä paljon opittavaa.

Ylpeä on tietoinen itsestään.
Murtunut ei keskity itseensä, vaan Jumalaan.

Ylpeä pitää etäisyyttä.
Murtunut haluaa lähestyä ja rakastaa muita.

Ylpeä syyttää muita herkästi.
Murtunut ottaa vastuun tekemisistään ja pystyy näkemään, milloin on ollut väärässä.

Ylpeä asettuu puolustuskannalle, kun häntä arvostellaan.
Murtunut kestää arvostelun ja ottaa sen vastaan nöyrästi ja avoimesti.

Ylpeää on vaikea lähestyä.
Murtuneelta on helppo pyytää apua.

Ylpeä tahtoo näyttää kunnialliselta. Tärkeää on se, mitä muut ajattelevat hänestä.
Murtunut haluaa olla aito ja kuolla omalle maineelleen. Hänelle riittää se, että Jumala tuntee hänet.

Ylpeän on vaikea kertoa hengellisistä tarpeistaan toisille.
Murtunut on avoin ja vilpitön muita kohtaan. Hän kulkee Jumalan johdatuksessa.

Ylpeä peittää syntinsä eikä tunnustaessaan halua yksilöidä niitä. Hän ei halua muiden saavan niitä selville.
Murtuneella ei ole mitään menetettävää. Hän ei välitä siitä,jos hänen menneisyytensä paljastuu. Hän pystyy myös tunnustamaan syntinsä julkisesti.

Ylpeän on vaikea myöntää olleensa väärässä ja pyytää anteeksi.
Murtunut pystyy auliisti myöntämään virheensä ja pyytämään anteeksi.

Ylpeällä on tunnonvaivoja syntiensä vuoksi. Häntä harmittaa, jos hänet saadaan kiinni synnistä.
Murtunut murehtii syntinsä tähden ja tekee niistä parannuksen.

Ylpeä odottaa, että häneltä pyydetään anteeksi ensin.
Murtunut on valmis tekemään sovintoaloitteen, vaikka toinen olisikin väärässä.

Ylpeä vertaa itseään muihin ja tuntee olevansa parempi.
Murtunut vertaa itseään Jumalan pyhyyteen ja tuntee tarvitsevansa hänen armoaan.

Ylpeä ei näe sydämensä todellista tilaa, eikä ymmärrä, mistä hänen täytyisi tehdä parannus.
Murtunut vaeltaa valkeudessa ja ymmärtää, että hänen on jatkuvasti tehtävä parannusta.

Ylpeän mielestä hänen lähimmäisensä ovat muutoksen tarpeessa.
Murtunut tarvitsee Jumalan uudistavaa voimaa, jotta hän voisi muuttua mielensä uudistuksen kautta ja siten jatkuvasti elää Jumalan kasvojen edessä.

Life Action Ministries

(Airut 6/96)