USKON SIEMEN

Miten usko on mahdollista? Seurakunnan kokenut työntekijä on viipynyt Herran edessä kysellen uskoon ja kasvuun liittyviä asioita. Vääryyksien, vastoinkäymisten ja uskon määrän merkitys selkenevät. Pieni siemen on suuri mahdollisuus!

"Te varjellutte Jumalan voimasta uskon kautta pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa ja koettelemuksissa. Näin siksi, että teidän uskonne aitous ja kestävyys havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä." 1 Pt 1:5-7.)

Vahvistu, vahvistu...

- Oi Herra, miten uskomme ja luottamuksemme sinuun voisi kasvaa ja vahvistua. Tiedäthän miten heikkoja olemme ja uskomme Jumalan apuun horjuu pienestäkin vastoinkäymisestä?

"Katso, juuri vastoinkäymisten ja vaikeuksien kautta Jumala haluaa teidän uskoanne vahvistaakin. Hyvinä päivinä ja oman voimanne tunnossa ette tunne tarvetta sydämenne pohjasta minua avuksi huutaa, ja minuun turvata. Mutta katso, kun sallin teille vaikeuksia, niin niiden kautta opitte luottamaan minun apuuni. Kun kaikki muu apu ja tuki otetaan kenties pois, teille jää vain turvautuminen minuun, minun apuuni, armooni, voimaani ja anteeksiantooni.

Ajattele kotkaa, joka opettaa poikasensa lentämään työntämällä sen ulos pesästä jyrkänteeltä alas. Se ei tee sitä tuhotakseen lintua, vaan siksi, että linnunpoikanen oppisi käyttämään siipiänsä ja kasvaisi aikuisuuteen. Samalla kotkaemo on joka hetki valmiina tuon lentoharjoituksen aikana ottamaan tuon poikasensa turvaan selkänsä päälle ja viemään sen takaisin pesään.

Näin teidän Taivaallinen Isännekin valvoo ja vartioi kaiken aikaa, ettei sielunvihollinen saisi teitä turmioon syöstä. Jumala tarjoaa suojan ja levon silloin, kun olette uuvuksissa ja peloissanne."

Entä tuska...

- Mutta Herra, kun niin monet joutuvat kokemaan liian paljon tuskaa ja kärsimystä. Oletko, Herra, siinäkin mukana? Ja voidaanko sanoa, että sinä, rakas Herra sallit sen, vaikka olemuksesi on rakkaus?

"Katso, tämän päivän kärsimys teidän maailmassanne on saanut hirvittävät mittasuhteet. On tuskaa, jota ei voi millään tavoin selittää, mutta Jumalalla on valta ja voima kaiken pimeydenkin keskellä. Hän tarjoaa kiusatulle ja rääkätylle sielulle yhtä lailla leponsa kuin teillekin, jotka aivan kuin sivusta seuraatte maailman tapahtumia. Pieninkään teko ei jää minulta huomaamatta eikä jää siten myös tulematta kerran tuomituksi. Kaikkivaltias Jumala on oikeudenmukainen ja vanhurskas Jumala, mutta lopullinen oikeus jaetaan vasta viimeisellä tuomiolla. Silloin tulevat ilmi kaikki myös salassa tehdyt synnit sekä rakkaudettomat sanat ja teot, joita ei ole tuotu Kristuksen eteen sovitettaviksi.

Mutta, katsokaa, nyt on vielä armon aika ja uskossa kasvamisen aika. Vielä te voitte oppia Herran tuntemaan. Pysykää siis minussa, armossani, voimassani. Tutkikaa sanani lupauksia ja pankaa täysi toivonne minun iankaikkiseen rakkauteeni."

Mahdotonta?

- Herra kirkasta vielä, mitä merkitsee "vuoria siirtävä usko"? (Mt 17:20.)

"Katso, kun Jeesus sanoi: 'Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta', niin tämä on tietenkin vertauskuvallista puhetta. On kysymys mahdottomista tilanteista ja asioista, joita tulee eteenne. Kun te uskossa käännytte Jumalan puoleen, niin nuo mahdottomiltakin tuntuvat asiat eivät ole Jumalalle mahdottomia."

Kaikki tarvittava

- Mutta, mitä tässä tämä äärettömän pieni usko merkitsee? Eikö tarvita suurta uskoa suurten asioiden puolesta rukoilemiseen`?

"Niin kuin sinapinsiemen on pieni siemen ja siitä kasvaa suuri puu, niin on uskonkin laita. Ei tarvita suurta siementä, jotta kasvaisi suuri puu, sillä tuossa pienessä siemenessä ovat kaikki puun elämälle tarvittavat ainekset, kunhan se saa vettä ja hyvän maaperän sekä auringon lämpöä, niin sen kasvu voi alkaa. Näin myös teidän uskonne alku on siinä, että luovutatte asianne luottamuksessa Jumalan käsiin ja pidätte huolta siitä, että pysytte itse rukousyhteydessä ja Jumalan sanan kasvualustassa. Silloin tuo pieni uskon siemen sisimmässänne alkaa kasvaa, siis tuo luottavainen suhde Taivaalliseen Isään ja luottamus Jeesuksen voittoon Golgatalla kaikista pimeyden voimista ja valloista, kasvaa. Silloin alkavat mahdottomuuden muurit ympärillänne sortua. Näin te saatte kiitollisin mielin ajatella kaikkea sitä hyvää ja ihmeellistä, mitä Jumala Hengen voimin teissä ja ympärillänne saa aikaan."

Sisko Pesonen

(Airut 4/1999)