Valta on vaihtunut

Pikku-uutiset kertovat tulevaisuuden suunnan

Monet etsivät maailman tapahtumista uutisia, jotka ennustavat tulevaisuuden. Etsijöitä on monenlaisia. Vilpitön etsijä löytää oikean uutisen. Myös oikea tuomio odottaa Tekijäänsä.

Tietyt asiat eivät näytä muuttuvan koskaan. Politiikka, sota ja yhteiskunnallinen levottomuus peittävät muut uutiset varjoonsa.

Uudet johtajat

Kun valta vaihtuu ihmiset toivovat, että uudet johtajat saisivat aikaan uudistuksia, joita tarvitaan kipeästi. He ovat kuitenkin kiitollisuuden velassa vanhalle valtarakenteelle ja sen hyödylle.

Vaikka ajat olivatkin suhteellisen rauhalliset, siellä täällä syttyi kansallisia yhteenottoja. Niinpä sotavoimat valvoivat aktiivisesti koko valtakuntaa.

Uusi väestönlaskenta lietsoi kapinamieltä maakunnissa. Monet olivat muuttaneet huomattavan matkan päähän synnyinpaikaltaan. He eivät pitäneet siitä, että heidän oli pakko palata kotikaupunkiinsa väestönlaskua varten. Kyseessä oli muukin kuin vain matkan epämukavuus. Jokainen tiesi, että näytöksen tarkoitus oli siirtää lisää rahaa kansalaisten pusseista valtion kirstuihin. Näistä asioista keskusteltiin kaupunkien porteilla ja ruokapöydissä kautta valtakunnan.

Pikku uutinen?

Niinpä tapahtui, ettei kukaan huomannut vuoden tärkeintä tapahtumaa. Vain muutama paimen, pari jerusalemilaista vanhusta ja muutama kauko-idästä saapunut poliitikko ymmärsivät mitä tapahtui. Mikä uutinen sitten oli kyseessä? Eräs maalaistyttö oli synnyttänyt Beetlehemissä pojan. Ei muuten niin tärkeä uutinen, paitsi että tämä poika tulisi muuttamaan maailmanhistorian kulun. Kaikki muut maailmantapahtumat tultaisiin suhteuttamaan hänen syntymänsä ajankohtaan.

On helppo ymmärtää, miten uutinen jää useimmilta huomaamatta. Ihmisiin tekee vaikutuksen kaikki, mikä näyttää suurelta ja voimakkaalta. Meitä kiinnostaa muoti. Poliittisten mahtimiesten juonet eivät kuitenkaan määrää historian kulkua enempää kuin muotivirtauksetkaan. Ne, jotka yrittävät lukea aikain merkkejä populaarikulttuurin tai valtapolitiikan näkökulmasta, eivät onnistu. Mitä kykyjä niillä harvoilla sitten oli, jotka huomasivat sen todella tärkeän, mitå Jumala Beetlehemissä teki?

Yksinkertaiset

Beetlehemiä ympäröivien kukkuloiden paimenet olivat vaatimatonta väkeä. Lampaiden paimentaminen varattiin usein perheen nuorimmaiselle. Jos se annettiin aikuiselle, se ei johtunut suinkaan tämän erinomaisesta ansioluettelosta. Näille kavereille Jumala ilmoitti kirkkautensa ja Poikansa syntymän. Ehkä juuri heidän yksinkertaisuutensa teki heistä soveliaita ottamaan vastaan Jumalan viestin. "Herra on korkea, mutta katsoo alhaiseen, ja hän tuntee ylpeän kaukaa." (Ps 138:6.) "Herra varjelee yksinkertaiset - -." (Ps 116:6.)

Meidän aina asioista perillä oleva kulttuurimme arvostaa enemmän kyynisyyttä. Yksinkertaisuus ei ole meille hyve. Aikamme "viisaat" tahtoisivat, että uskomme, että totuus ja moraalikysymykset ovat liian monimutkaisia, jotta niitä voitaisiin tuntea. Toisaalta mitä monimutkaisempi asia on tai mitä vaikemmalta sen selvittäminen näyttää, sitä enemmän se moniin vetoaa.

Jumalan laita on toinen. Jos tahdomme erottaa hänen tekonsa historiassa, meidän täytyy vastustaa taipumusta kyynisyyteen itsessä ja yhteiskunnassa. Tulee arvostaa yksinkertaista totuutta enemmän kuin monimutkaista oppineisuutta. Meidän on katseltava kulttuurimme virtauksia Jumalan ilmoituksen valossa. Me vetäydymme pois maailman melusta kuunnellaksemme taivaan ilmoitusta.

Vilpittömät etsijät

Toista ryhmää, joka näki, mitä Jumala heidän aikanaan teki, Raamattu kutsuu tietäjiksi. Heidät oli koulutettu lukemaan ja tulkitsemaan ikivanhoja kirjoituksia. He olivat kuninkaiden neuvonantajia, uskonnollissävytteisiä poliitikkoja. He olivat tähdistä ennustajia. Nämä idästä kotoisin olevat poliittiset johtajat etsivät Jumalaa vilpittömin sydämin.

Monet ihmiset etsivät nykyään hengellistä ymmärrystä mukavassa olohuoneessaan. He voivat etsiä kaukosäätimellään televisiokanavan, jolla puhuu sen hetken suosituin sananjulistaja. He voivat surffata tietoverkkojen hengellisissä tähtisikermissä tietokoneen hiirtä napsuttamalla.

Mitä Jumalan etsiminen todella merkitsee?

Siihen kuuluu sydämen antautuminen ja päätös työntää syrjään mukavuudet ja perinteet. Se merkitsee kokosydämistä heittäytymistä etsimään häntä, joka yksin kykenee pelastamaan.

Jokin noissa tietäjissä johdatti heidät mukavuudesta, arvoasemasta ja turvallisuudesta pitkälle matkalle vieraaseen maahan. He eivät pettyneet, vaikka löysivät etsimänsä henkilön palatsin sijasta köyhästä juutalaiskylästä. He kumarsivat häntä ja antoivat hänelle lahjoja. He saivat osallistua Jumalan messiaaniseen lupaukseen, vaikka olivatkin ulkopuolisia: "Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne." (Jr 29:13.)

Raamatun tuntijat

Kolmas ryhmä, joka huomasi, mitä Jumala heidän aikanaan teki, koostui kahdesta hurskaasta vanhuksesta. Heidän sydämensä olivat virittyneet Raamatun lupauksien mukaan. Hanna oli naisprofeetta. Simeon odotti Israelin lohdutusta. Yhdessä he edustivat niitä, jotka tutkivat Jumalan sanaa ja uskoivat siihen. He tiesivät, ettei ihmiskunnan kohtalo riipu asevoimista tai poliittisesta ohjailusta vaan Jumalan kaikkivaltiaasta suunnitelmasta. He ymmärsivät, että tämä suunnitelma uskottaisiin poikavauvalle. Näin Jumala oli päättänyt toimia.

Simeon sanoi: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan" (Lk 2:34.) Kun ymmärrämme Kirjoituksia, kun toiveemme ja unelmamme ovat juurtuneet Jumalan sanaan, meitä eivät horjuta olosuhteet tai se, miltä asiat näyttävät. Niinpä Simeon ja Hanna saivat pitää sylissään häntä, joka lunastaisi Israelin.

Vieläkin on etsijöitä

Jumala päätti ilmaista Poikansa syntymisen niin yksinkertaisille kuin myös viisaille etsijöille, vaikka he olivat vierasmaalaisia sekä uskollisille juutalaisille, jotka olivat kiinnittäneet sydämensä Messiaan tulemusta koskeviin lupauksiin.

Tietyssä mielessä Messias oli monin tavoin niin kuin ne, joille hänen saapumisensa ensiksi ilmoitettiin. Hän saapui vaatimattomana paimenena, jota ei arvostettu, mutta joka piti uskollisesti huolta omistaan. Viisaiden tietäjien tavoin hän matkusti kauas kuninkaallisen asuinsijansa mukavuudesta ja asemasta maan yksinkertaisiin oloihin. Simeonin ja Hannan tavoin hän tunsi kaikki Jumalan lupaukset ja uskoi niihin.

Te meistä, jotka julistte evankeliumia, saatte rohkaistua uskomaan, että tänäänkin on viisaita, jotka etsivät häntä. Evankeliumi on myös niin yksinkertainen, että ne, joita maailma pitää mitättöminä ja sivistymättöminä, voivat ottaa sen vastaan. On myös Jumalalle omistautuneita juutalaisia, jotka tahtovat tietää, mitä Jumalalla on heitä varten, johtipa se heidät mihin tahansa. Nämä ihmiset ymmärtävät, mitä Jumala meidän aikanamme tekee.

Kohti Messiaan toista tulemista

Kun olemme aloittaneet uuden vuosisadan ja vuosituhannen, monet pelkäävät epävarmaa tulevaisuutta. Niillä, jotka tuntevat Raamatun ja uskovat siihen, on suuri toivo. Me tiedämme, ettei historian kulku ole ihmisten tai tietokoneohjelmoinnin käsissä vaan kaikkivaltiaan Jumalan suunnitelmissa.

Kaksituhatta vuotta sitten Jumala teki tyhjäksi tämän maailman viisauden lähettämällä Poikansa planeetallemme syntisiä pelastamaan. Hyvin pian hän lähettää Poikansa uudelleen pelastamaan omansa ja tuomitsemaan maailman oikein.

Kun odotamme hänen paluutaan, olkaamme niin kuin ne, jotka olivat valmiita hänen ensimmäistä paluutaan varten. Ymmärtäkäämme ne merkit, jotka ajassamme ovat ja valvokaamme. Odottakaamme ja tehkäämme työtä tuota suurta päivää varten. "Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän, aivan vähän aikaa, niin saapuu hän, joka on tuleva, eikä viivyttele." (Hb 10:35-37, RK.)

David Brickner
Jews for Jesus 12/99

(Airut 5/2000)