Sekasorrosta vastuuseen

Se, miten Jumala käyttää meitä, riippuu mielemme puhtaudesta. Ajatustemme kurinalaisuus paljastuu tuottamiemme hedelmien kautta. Kristuksen veri johtaa meidät sekasorrosta vastuuseen.

Sellainen uskova, joka pystyy pitämään ajatuksensa kurissa, on avoin taivaalliselle muutokselle muillakin elämänalueilla. Jos taas hänen ajatuksensa harhailevat pois Jumalan tahdon tieltä, hänen on vaikea ottaa vastaan kenenkään opetusta.

Valvo ajatuksiasi

Teemmepä mitä tahansa, kaikki käy ajatustemme kautta. Ajatusmaailmamme puhtaudesta riippuu se, kuinka paljon Jumala voi käyttää meitä. Paavali kertoo tästä periraatteesta korinttolaisille:

"Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle." (2 Kr 10:4-5.)

Jumala haluaa, että valvomme ajatuksiamme. Hän tahtoo, että panemme kaikki pahat ajatukset pois. Meidän täytyy tarttua lujin ottein mielemme ohjaksiin, muutoin saatana alkaa ohjastaa meitä.

Ajatuksemme kertovat siitä, mitä sydämessämme on. Raamattu todistaa tästä näin: "Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu." (Lk 6:45.)

Jos jumalattomat ajatukset vaivaavat meitä, sydämemme tarvitsee muutosta. Mikäli ne eivät edes vaivaa meitä, olemme hukassa! Voittokulkumme alkaa pelastavasta suhteesta Jeesukseen.

Oikeita valintoja

Se, että ihminen kutsuu itseään kristityksi, ei vielä takaa sitä, että hän on Jeesuksen opetuslapsi. Opetuslapsi seuraa Vapahtajaa innokkaasti. Hän rukoilee ja rakentaa Kristuksen ruumista hellittämättä.

Raamattu kertoo, että luonnollisen ihmisen taipumuksena on ajatella ainoastaan pahaa. "Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä" (1 Ms 6:5-6.)

Joka kerran, kun syntinen ajatus tulee mieleemme, joudumme tekemään valinnan. Raamattu ohjaa meitä valitsemaan oikein: "Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa." (Fl 4:8.)

Jos olemme hämmentyneitä ja levottomia, emme ehkä ole kuunnelleet Jumalan ääntä. Jumala haluaa meidän uudistuvan mielemme hengeltä, koska Kristus on antanut itsensä meidän puolestamme ja pyhittänyt meidät (Ef 4:23; 5:26).

Millaisia hedelmiä?

Varokaamme viipymästä ajatuksissa, jotka eivät tule Jumalasta. Jos ne saavat temmeltää mielessämme vapaasti, ne aiheuttavat sekaannusta ja vaikeuksia. Turhat kuvitelmat johtavat tottelemattomuuteen ja lopulta tuhoavat meidät.

Ylpeys ei miellytä Jumalaa. "Jumala on ylpeitä vastaan, m:. to nöyrille hän antaa armon." (Jk 4:6.) Jos ylpeys asuu sydämessämme, haavoitumme herkästi. vihamme kiehahtaa nopea, Viha puolestaan johtaa katkeruuteen ja anteeksiantamattomuuteen. Ylpeä ei kestä sitä, että Jumala toimii toisin, kuin hän toivoo.

Voimme arvioida ajatustemme kurinalaisuutta niiden tuottamien hedelmien kautta. Jeesus sanoo, että puu tunnetaan hedelmistään (Mt 7:16-17). Kun joudumme koetuksiin, voivatko lähimmisemme nähdä elämässämme rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämieiisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävvisyyttä ja itsehillintää (Gl 5:22)?

Mielen syöpä

Jumalan sydän murehtuu, kun hänen lapsensa käyttäytyvät kurittomasti. Jos jokin asia tai oppi aiheuttaa meille ongelmia, meidän on syytä keskustella siitä seurakuntamme paimenen tai muiden vastuunkantajien kanssa, jotta välttyisimme panettelemasta Kristuksen ruumista. Uskolliset Herran palvelijat voivat neuvoa ja ohjata meitä oikeaan.

Paavali kehottaa meitä karttamaan pahan puhumista ja pahan puhujia yhtä lailla: "Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon." (2 Tm 2:16-18.)

Välillä meidän ongelmamme on tuomion henki. Se valtaa mielemme, kun emme ole täyttäneet `oikeita' mittoja. Usein tuomitsemme myös itsemme, kun vihollinen muistuttaa meitä menneistä synneistä. On kuitenkin hyvä muistaa, että Jumala on vanhurskas ja oikeudenmukainen tuomari, eikä meidän tarvitse kuunnella saatanan syytöksiä.

Vastuuta kantamaan

Raamattu rohkaisee meitä elämään vapaudessa: "Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat." (Rm 8:1.) Jos uskomme niihin valheisiin, joita saatana syöttää meille, vaivumme toivottomuuteen. Jumalan mielen mukainen murhe sitä vastoin saa aikaan parannuksen (2 Kr 7:10). Saamme luottaa Jumalan runsaaseen anteeksiantamukseen (Js 55:7).

Meidän on pyrittävä eroon mielen sekasorrosta. Hebrealaiskirjeessä luvataan, että Kristuksen veri puhdistaa omantuntomme kuolleista teoista, jotta voimme palvella Jumalaa (Hb 9:14). Jumala vihaa syntisiä ajatuksiamme, liittyivätpä ne mihin elämänalueeseen tahansa.

Ajatusmaailman pitäminen kurissa vaatii päivittäistä työtä. Se merkitsee sitä, että sallimme Pyhän Hengen valaista sisimpämme ja muuttavan vääriä asenteitamme. Jumalan mielen mukainen kurinalaisuus synnyttää vanhurskasta vastuuntuntoa.

Jeesus tuo rauhan

Koska Jumala haluaa, että toteutamme hänen suunnitelmaansa, hän haluaa meidän kantavan vastuumme. Vastuuntunto saa meidät toimimaan Jumalan mielen mukaisesti kaikissa tilanteissa. Vastuuntunto kasvaa sydämessä, joka on täysin antautunut Jeesukselle.

Mielemme on kuin taistelutanner. Vain Jeesus voi tuoda siihen rauhan. "Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun." (Js 26:3.) Kurinalainen mieli johtaa meidät todelliseen voittosaattoon Kristuksessa.

Brian Green

(Airut 5/1998)