Mihin Ristin voima perustuu?

Suomalaisista tuntuu itsestään selvältä lähestyä Jumalaa silloin, kun huvittaa. Se okeus vaati kuitenkin kalliit järjestelyt. Sen saamiseksi Jeesuksen täytyi maksaa lunnaat ristillä. Vain Kristuksen tähden voit tulla Jumalan luokse.

Jeesuksen ristin voima ilmenee taivaassa. Kaikki, mikä voisi erottaa meidät Jumalasta on poistettu sen tähden. Hänen vihansa syntiä kohtaan on lepytetty. Kristuksessa meille on nyt annettu vapaa pääsy Jumalan luo. Jatkuva yhteys häneen on mahdollinen. Rauha on tehty ja julistettu. Se vallitsee nyt. Meillä on täysi sovinto Jumalan kanssa. Hän on ottanut meidät jälleen ystävikseen.

Revitty seinä
Esteetön pääsy

Jeesuksen ristin työn voima pitää tämän yllä. Voi jospa meillä olisi silmät nähdä, miten erottava väliseinä on revitty pois ja miten esteetön pääsy meillä on Jumalan luo. Kunpa näkisimme miten runsaina hänen siunauksensa voivat virrata. Enää vain oma epäuskomme ja sydämemme hitaus voi estää Jumalan rakkautta ja voimaa saavuttamasta meitä ja tekemästä meissä työtään.

Miettikäämme sitä, mitä Jeesuksen veri vaikuttaa taivaassa, kunnes epäusko haihtuu. Elämämme täyttyy ilolla, kun ymmärrämme, että meillä on uskon kautta täysi oikeus päästä osallisiksi näistä taivaallisista siunauksista. Näin ristin voimallinen vaikutus on pyyhkinyt pois syyllisyytemme ja uudistanut yhteytemme Jumalaan.

Syllisyyden voittamisen lisäksi Jeesus on voittanut myös synnin vallan, antamalla itsensä uhriksi. Siksi Raamattu opettaa meille, että risti tuottaa meissä asenteen tai halun uhrata itsemme. Se myös antaa todella voiman siihen ja saattaa työn loppuun.

Yhteys Ristiinnaulittuun

Tämä paljastuu kirkkaasti Galatalaiskirjeessä. Eräässä sen kohdassa sanotaan, että ristin puulle ripustettu on sovitus syyllisyydelle. "Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu: `Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.'" (Gl 3:13.) Kirjeessä on kuitenkin kolme muuta paikkaa, joista käy ilmi vielä selvemmin ristin voitto synnin vallasta. Siitä tulee voimamme panna minäkeskeinen elämämme ja maailman houkutukset kuolemaan. "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa." (Gl 2:20.) "Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen." (Gl 5:24.) "Mutta pois se minusta, että kerskuisin muusta kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!" (Gl 6:14.)

Näistä raamatunkohdista nähdään, että ristin työn tulos meissä on yhteys ristiinnaulittuun Kristukseen. Tästä yhteydestä syntyy yhdenmukaisuus hänen kanssaan.

Jotta voisimme ymmärtää tämän, meidän täytyy muistaa, että kun Jeesus valitsi ristin, kantoi sitä ja lopulta kuoli sillä, hän teki sen "toisena Aadamina". Hän teki sen lunastamansa kansan Päämiehenä ja Vakuutena. Se, teko, vaikuttaa voimallaan niihin, jotka ymmärtävät, ja uskovat tämän. Hän antaa heille elämän, jonka ominaisin piirre on risti.

Voitto-osuus

Herramme oli välimies, joka kantoi ristiä koko elämänsä. Hän kuoli ristillä Välimiehenä ja sai kirkkauden ja elämän. Kun uskova on yhdistynyt häneen ja ottaa vastaan hänen elämäänsä, hänellä on elämä, joka on ristin kautta kukistanut synnin vallan. Hän voi sanoa tästä lähtien: "Minut on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa." "Tiedän, että vanha ihmiseni on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa." (Rm 6:6.) "Olen kuollut synnille." (Rm 6:11.) "Olen ristiinnaulinnut lihani: "Olen ristiinnaulittu maailmalle."

Kaikki nämä Jumalan sanan ilmaisut viittaavat jo tapahtuneeseen asiaan. Jeesuksen Henki ja elämä antavat uskoville osuuden voitosta, joka synnistä on saatu ristillä. Se kuuluu heille. Nyt he elävät Jeesuksen elämäntavan mukaan tämän osallisuuden ja yhteyden voimassa. He elävät jatkuvasti ristiinnaulittuina itselleen. He tietävät, että heidän "vanha ihmisensä" ja "lihansa" on ristiinnaulittu siksi, että se kuolisi.

Heillä on voima valita risti kaikissa asioissa ja kaikkina aikoina "vanhasta ihmisestä" ja maailmasta huolimatta, ja antaa ristin tehdä työtään.

Kaksi valtakuntaa
ja ristin periaate

Jeesuksen periaatteena oli luovuttaa oma tahtonsa Isänsä tahtoon. Hän antoi elämänsä ja kuoli, jotta saisi omakseen taivaallisen lunastuselämän. Tie kävi ristin kautta valtaistuimelle.

Synnin valtakunta on olemassa. Me jouduimme sen alaisuuteen siksi, että olemme ensimmäisen Aadamin jälkeläisiä. Yhtä varmasti on olemassa armon uusi valtakunta Kristuksessa. Sen voimakkaan vaikutuksen alaisuuteen pääsimme uskon kautta. Jeesus kukisti synnin ristillä ihmeellisellä voimallaan. Se voima elää ja tekee meissä työtään. Se kutsuu meitä elämään Jeesuksen tavoin. Se antaa meille myös voiman tehdä niin: ottaa risti elämämme perusperiaatteeksi.

Veri, jolla sinut, uskova ystäväni, on pirskoteltu ja jonka alla päivittäin elät, on ristin veri. Jeesuksen veressä on ihmeellinen voima siitä syystä, että hän uhrasi elämänsä kokonaan Jumalalle. Veri ja risti liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Veri on peräisin rististä. Se todistaa rististä. Se johtaa ristin luo. Ristin voima on veressä.

Joka kerta, kun Jeesuksen veri koskettaa sinua, sen pitäisi innoittaa sinua ottamaan risti elämäsi perustaksi. Sen voimassa sydämemme laulaa: "Ei minun tahtoni vaan Sinun." Sen, mitä risti opettaa meille, se myös antaa meille ja tekee meille mahdolliseksi.

Valitkaamme iankaikkisen ristin veren pirskottelu, niin meissä näkyy sekä ristinkantajan mielenlaatu että ristin voima.

Andrew Murray

(Airut 5/2000)