Voimaa vaeltaa

Kun ylpeytemme murtuu, pääsemme kokemaan Jumalan voimaa. Nöyryys tekee tilaa Jumalan työlle. Kristuksessa olemme kuolleet synnille ja tulleet eläviksi Jumalalle.

Nöyryys on tie kuolemaan, koska kuolemassa nöyryyden olemassaolo näkyy parhaiten. Nöyryys tuo lopun lihalliselle elämälle. Jeesus nöyrtyi kuolemaan asti ja avasi meille tien, jota vaeltaa.

Kuolema minälle

Vain kuolemalla synnille voimme osoittaa, että olemme antautuneet Jumalalle ja nousseet langenneen luontomme kahleista taivaalliseen kirkkauteen. Kuoleman kautta pääsemme osallisiksi uudesta luonnosta, jossa nöyryys vallitsee.

Jeesus välitti ylösnousemuselämän opetuslapsilleen, kun hän lähetti heille Pyhän Henkensä. Kuolemansa jälkeen Jeesus kirkastettiin ja korotettiin taivaalliselle valtaistuimelle. Nyt hän elää Jumalan luona iankaikkisesti.

Jumalan voima saa vanhan minämme kuolemaan. Jumalan voima on elämän voimaa. Se synnyttää meissä toivon. Se saa meidät keskittymään Kristukseen ja elämään nöyrästi Jumalan edessä.

Jeesus suostui tyhjentämään itsensä ja ottamaan orjan muodon. Hän teki sen rakkaudesta meihin. Jos hän olisi ryhtynyt ajamaan oikeuksiaan, hän ei olisi ollut sovelias syntiuhriksi.

Emme voi kuolla itsellemme noin vain. Lihan kuolema on Jumalan työtä ja tapahtuu Jeesuksen kautta Pyhän Hengen välityksellä. Jeesuksessa olemme kuolleet synnille. Häneltä saamme uuden elämän, koska olemme tulleet osallisiksi hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

Suostumista nöyryyteen

Jos tahdomme päästä osallisiksi Jeesuksen kuolemasta ja vapautua lihan vallasta, meidän on nöyrryttävä. Meidän on tunnustettava Jumalalle, että tarvitsemme hänen armoaan. Elämä Kristuksessa on suostumista nöyryyteen.

Lihamme kuolee vaikeuksissa ja koetuksissa. Pyhä Henki auttaa meitä näkemään hankalan lähimmäisen Jumalan käyttämänä nöyryyden välikappaleena. Kun nöyrtyminen ei enää tuota meille tuskaa, olemme kulkeneet askelen eteenpäin armon tiellä. Vasta ylpeytemme murruttua Jumala voi kirkastaa Jeesusta kauttamme. Emme voi milloinkaan tulla liian nöyriksi.

Kasvaminen pyhityksessä ja Kristuksen tuntemisessa näkyy asenteissamme ja käyttäytymisessämme. Armon kohtaaminen tekee meistä armollisempia lähimmäisillemme. Kun ymmärrämme, että Jumala on ensin rakastanut meitä, pystymme osoittamaan rakkautta muille.

Jos kerskumme vaeltavamme Hengessä, mutta rakastamme itseämme enemmän kuin Jumalaa ja lähimmäisiämme, elämme valheessa. Jos puhumme rististä ja Golgatan uhrista, mutta meissä ei näy merkkiäkään Jumalan Karitsan laupeudesta, petämme itseämme.

Voimaa vaeltaa

Nöyryyttä emme saa aikaan itse. Se syntyy vain Jeesuksen kautta. Vapahtajan kuolema antaa meille uuden mahdollisuuden. Jeesuksen ylösnousemus on lahjoittanut meille Pyhän Hengen. Hän antaa meille voiman vaeltaa Kristuksessa.

Kun kuljemme Jeesuksen seurassa, opimme paremmin ymmärtämään tarpeemme. Alamme kaivata Jumalan tahdon tapahtumista. Toivomme syttyy, eikä se saata meitä häpeään. Uskomme vahvistuu, kun kiinnitämme katseemme Jeesukseen.

"Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle." (Rm 6:3,11,13.)

Kastettu kuolemaan

Meidän tietoisuutemme pitäli olla täynnä Kristuksen mieltä. Meidän on antauduttava Jumalalle ja tultava osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kristittyinä meidän juuremme ovat nöyryydessä. Olemme kuolleet itsellemme ja omalle minällemme.

Saamme uskossa omistaa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuselämän omaksemme. Saamme astua hänen kuolemansa kautta lepoon. Kun nöyrrymme yhdessä Kristuksen kanssa, aikanaan Jumala korottaa meidät.

Nöyryys, joka heijastuu meissä alttiutena, rakkautena, levollisuutena ja onnellisuutena, on merkki siitä, että meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan. "Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään." (Hb 10:14.) Jeesus antaa meille voiman pitää itsemme kuolleina synnille ja vaeltaa hänen rakkaudessaan.

Andrew Murray

(Airut 5/1998)