Voitto heikkouksista

Pyhän Hengen täyteys kuuluu ehdottomasti kaikille kristityille. Jumalan Henki yhdistää uskovat toisiinsa. Täynnä Pyhää Henkeä voimme todistda Jeesuksesta voimallisesti.

Tärkeintä jokaiselle uskovalle on täyttyä Pyhällä Hengellä (Ef 5:18). Pyhä Henki täyttää meidän tarpeemme Jumalan hyvän tahdon mukaan. Kun apostolit täyttyivät Hengellä, he uskalsivat julistaa Jumalan sanaa rohkeasti (Ap 4:31).

Henki yhdistää

Pyhä Henki saa aikaan ihmeitä. Hän yhdistää uskovat niin, että meidän joukossamme on yksi sydän ja sielu ja kaikki tulee meille yhteiseksi (Ap 4:32-35). Kun olemme täynnä Jumalan Henkeä, voimme todistaa voimallisesti Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Meidän on kerran tehtävä tili Jumalalle itsestämme (Rm 14:12). Ne työt, joita emme ole tehneet Pyhän Hengen alaisina, todetaan silloin puuksi, heinäksi ja oljiksi, ja ne poltetaan (1 Kr 3:11-15). Koska Jeesus on meidän elämämme perusta, meille kuuluu hänen Henkensä täyteys.

Pyhän Hengen täyteyden puute selittää sen heikkouden, epäonnistumisen ja hedelmättömyyden,joka liittyy hengellisiin kokemuksiimme (Gl 5:16-17). Uskonelämämme on kylmää, kovasydämistä ja penseää, jos emme ole täyttyneet Jumalan voimalla. Ainoa todellinen parannuskeino vaikeuksiimme on täyttyä Hengellä.

Tarvitsemme Pyhää Henkeä kaikissa olosuhteissa ja kaikkiin elämänalueisiimme. Vain Pyhä Henki voi antaa voiton meidän heikkouteemme. Vain hän voi tarjota vajavaiselle taitoa ja voimaa. Hän tekee työtä kanssamme, jos suostumme antautumaan hänen johtoonsa.

Jumala varustaa

Kolmiyhteinen Jumala on meidän varustuksemme. Kaikkivaltias Herra haluaa täyttää meidät olemuksellaan, vaikka olemme heikkoja ja arvottomia astioita. Hän odottaa, että annamme hänen kohdata jokapäiväisen elämämme puutteet ja ristiriidat.

Miten rakastava Jumala mahtaakaan surra, kun hän katselee köyhää tilaamme. Hänellä on valmiina runsaat antimet jokaista tarvettanune varten. Surullisinta vaelluksessamme on juuri se, että valitsemme ylpeydessämme köyhyyden, vaikka taivaan aarteet odottaisivat meitä nöyryyden polulla.

Pysymme Pyhän Hengen täyteydessä niin kauan kuin pidämme lihamme kuoletettuna ja tunnustamme Jeesuksen Herraksemme ja elämäksemme. Jos suostumme johonkin, mikä sotii Jumalan tahtoa vastaan, murehdutamme Pyhää Henkeä. Tutkikaamme siis itseämme ja pyytäkäämme Jumalalta Hengen täyteyttä.

B. McCall Barbour

(Airut 5/1998)